Niu, inspiració interior, 2013

La resistència dels oficis… una proposta de tècniques manuals i artesanals, des de la mirada de creadors contemporanis. La contraposició entre la persistència/resistència dels oficis i la fragilitat efímera del performatiu.

Raquel Moron
Magda Martínez
Josep Mercader